Радио "Сүйүнчү ФМ": Той музыкасынын жаңы каалоо уруксаты

Кыргызстандын алгачкы кыргыз тилде музыкалык-ойчулук радиостанциясы

Биз "Сүйүнчү ФМ" радиосу — музыкалык-ойчулук радиостанциясында жеңилдүү форматында Кыргызстандын алгачкы кыргыз тилде вещет. Биздин маалыматтар жылдам жана жеке, жарык жана көңүл кылуучу эфирлер бойдон узак келет. "Сүйүнчү ФМ" — биздин мамлекеттик тилде жаңы 24/7 көзүндө кыргызстанды жана азыркы кызыктуу тилдеги музыкалык радиостанциясы.

Вещи территориясы - Бишкек, Чүй, Иссык-Көл, Нарын, Талас, Жалал-Абад облустары

Биздин территориямыз үлкен — биз Бишкек, Чүй, Иссык-Көл, Нарын, Талас, Жалал-Абад облустарында 24/7 вещаемиз. "Сүйүнчү ФМ" - биздин той ырлары форматындагы алгачкы радио, жана биз азыркы кыргызстандын жашоосун жакшы музыка менен жандоо үчүн жогорку көрүнүштөн үлүштүү кыргыз тилде көз жасайбыз.

Биздин эфир: Бишкек, Чүй — 107.4, Жумгал — 94.9, Исфана — 105, Кочкор, Токтогул — 104.8, Нарын — 101.5, Талас — 89.3, Чолпон-Ата — 91.9

"Сүйүнчү ФМ" радиосунун араданы — бул биздин эфир. Бишкекке 107.4 кыргызстандин төмөнкү облустарынын эфирлерине кириш учун, Жүмгүлгө 94.9, Исфанага 105, Кочкор жана Токтогулга 104.8, Нарынга 101.5, Таласга 89.3, Жана Чолпон-Атага 91.9 кыргызстандин төмөнкү облустарынын эфирлерине кириш учун аянтылат. Биздин эфирлербизди көздөгү байланышты басып, айырылган музыкалык эмоцияларга чакырайт.


Установите мобильное приложение RadioPlayerKG в Google Play или App Store.